Biogas installatie

Logo BiogasIn 2006 is er op Kraanswijk een biogas installatie gebouwd. Met deze biogasinstallatie wordt elektriciteit opgewekt voor circa 350 huishoudens. Deze elektriciteit wordt afgenomen door de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM), zo zorgen we samen voor de lokale groene elektriciteitsvoorziening in de Achterhoek.

In de biogas installatie wordt gas gevormd door de vergisting van koeienmest van het eigen bedrijf en toegevoegde mest en daarnaast natuurgras. Vervolgens wordt het biogas door een Warmte Kracht Koppeling (WKK) omgezet in elektriciteit en warmte, deze WKK loopt 24 uur per dag. Een deel van de warmte wordt gebruikt om de vergister te verwarmen, de rest gaat o.a. naar de verwarming van het reinigingswater voor de melkrobots en de verwarming van de woonhuizen en de groepsaccommodatie. De elektriciteit welke niet door ons zelf gebruikt wordt gaat via een grote transformator het elektriciteitsnet op. Deze hoeveelheid elektriciteit staat gelijk aan het energieverbruik van circa 250 woningen.

Na vergisting resteert een meststof welke digestaat genoemd wordt, dit digestaat wordt na vergisting gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De fosfaatrijke dikke fractie wordt vooral geëxporteerd naar biologische akkerbouwbedrijven in Duitsland en de stikstofrijke dunne fractie wordt graag afgenomen door vooral biologische akkerbouwbedrijven in Nederland vanwege zijn snellere werking.

Wilt u meer informatie over ‘Kraanswijk EKO digestaat’ of wilt u ‘Kraanswijk EKO digestaat’ bestellen, neem dan contact op met Chris Bomers.

Kraanswijk EKO digestaat