Nieuwsgierig bij terras groepsaccommodatie Kraanswijk

Biologisch Melkveehouderij Kraanswijk

Logo biologisch melkveehouderij

De hoofdtak van Kraanswijk is in de eerste plaats het biologisch melkveebedrijf. Er worden zo’n 165 melkkoeien en 100 stuks jongvee (jonge koeien) gehouden. De koeien produceren gezamenlijk ca 1.600.000 kg biologische melk per jaar.
Vaste medewerker Jesper Dieker is de ‘herdmanager’ op ons bedrijf.
Hij is hoofd verantwoordelijk voor het vee en zorgt ervoor dat de koeien in topvorm verkeren.
Samen met Frank Geverink, die daarnaast ook voor het mechanisatie werk verantwoordelijk is.

De melk wordt biologisch afgezet, hiervoor werkt Kraanswijk samen met Arla.
Wij zijn leverancier van A2A2 melk.

Sinds 1995 heeft Kraanswijk de status ‘biologisch’

Biologische landbouw is een vorm van landbouw die uitgaat van de natuurlijke processen in de bodem, het dier en in de plant. Bodemvruchtbaarheid is een begrip wat hierbij centraal staat. In de biologische landbouw wordt de bodem dan ook gekoesterd. Zaken die de bodemvruchtbaarheid negatief beïnvloeden worden vermeden. Zo wordt er in de biologische landbouw geen kunstmest gebruikt en zijn chemische bestrijdingsmiddelen verboden.

EKO Keurmerk Biologisch melkveehouderij

Ongeveer 70 ha grond in gebruik voor de koeien, onderverdeeld in 60 ha grasland en 10 ha overige gewassen. Daarnaast beheert het bedrijf nog ca. 40 ha natuurgras van particulieren, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Dit natuurgras wordt onder andere gebruikt als voer voor het jongvee en als strooisel voor in de ligboxen.

De koeien hebben 24 uur per dag beschikking over vers voer

Dit bestaat uit bijvoorbeeld maïs- en graskuil aangevuld met granen en zonnebloemschilfers. Het voer wordt tot 10 keer per dag vers verstrekt via het automatische voersysteem de ‘Lely Vector’. Aanvullend kunnen de koeien nog een portie krachtvoer krijgen in de ‘Lely melkrobots’. In de weide periode, kan het melkvee zelf kiezen of ze buiten of binnen willen zijn.

Op een biologisch bedrijf is mest is een onmisbare meststof. De mest is noodzakelijk om gewassen op een duurzame manier te kunnen laten groeien. Op Kraanswijk is men daarom al jaren actief met bemesting en de technieken daaromheen.

Missie Boerderij Kraanswijk

Met een modern, innovatief, grootschalig, duurzaam ingericht en breed georiënteerd agrarisch melkveebedrijf inkomen genereren.
Kraanswijk is op de eerste plaats een biologisch melkveebedrijf, met daaraan gekoppeld andere bedrijfsactiviteiten welke elkaar versterken en samen de KERN vormen van Boerderij Kraanswijk.

Koe: een biologisch melkveebedrijf waar hoogwaardige melk geproduceerd wordt, in een Koeientuin met een natuurlijke leefomgeving van de koe.

Energie: biogasinstallatie waarin mest en biomassa verwerkt worden tot duurzame energie en hoogwaardige biologische meststoffen

Recreatie: ontmoeting, ontspanning en ontdekking, een groepsaccommodatie en mogelijkheden voor allerlei educatieve activiteiten gekoppeld aan het bedrijf

Natuur: beheer van een prachtig natuurgebied, onderdeel van en grenzend aan het bedrijf

Centraal in Boerderij Kraanswijk staat de kringloopgedachte.

In 2015 wonnen we de gouden mispel.

Biologische mest te koop