Natuurgebied de Leemputten

Algemene voorwaarden

1. Reservering
Zodra wij een opdracht tot reservering hebben ontvangen, telefonisch, schriftelijk, of online ontvangt u een huurcontract/factuur van uw reservering.

2. Betaling en verdere afwikkeling
Er dient binnen 14 dagen een vooruitbetaling te geschieden van 50% van de huursom. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief ontvangen met het verzoek de aanbetaling binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3 van toepassing. Kraanswijk recreatie heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende groepsaccommodatie opnieuw voor verhuur aan te bieden. Het 2e deel van de huursom dient uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

Er wordt voor de accommodaties een borgsom verlangd. Deze borgsom wordt indien de accommodatie in orde is bevonden na afloop van de schoonmaak weer terugbetaald via de bank eventueel na aftrek van kosten voor schoonmaak en/of schades. U dient zelf uw bankrekeningnummer door te geven waar de borg op terug gestort kan worden. De hoofdhuurder zorgt voor een lijst met namen voorzien van adres van iedere persoon die op “Kraanswijk” verblijft in de geboekte periode en levert die in bij de verhuurder in verband met calamiteiten (zoals bijvoorbeeld brand).

3. Annulering
Indien de huurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder(-ster), dat wil zeggen door de huurder(-ster) wordt opgezegd dan wel indien de huurder(-ster) het gehuurde voortijdig verlaat dan wel indien de huurder(-ster) nalaat het gehuurde te betrekken voor 19.00 uur op de dag waarop de huurtermijn haar aanvang neemt, is de huurder(-ster) naast de verschuldigde administratiekosten van  € 80,- de totale huursom verschuldigd.  U dient hiertoe een eigen annuleringsverzekering te hebben afgesloten

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren.
– bij annulering tot 91 dagen vóór de dag van aankomst wordt 30% van de huursom in rekening gebracht.
– bij annulering vanaf de 90e dag (inclusief) tot de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

4. Aansprakelijkheid

De familie Bomers aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door brand, lekkage, letsel en/of ongevallen met betrekking tot goederen of personen aan huurder, diens medebewoners en/of eigendommen, veroorzaakt tijdens of ten gevolge van het verblijf in de gehuurde accommodatie “Kraanswijk” welke oorzaak dan ook. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur, of ongemakken en/of onderbreking van  voorzieningen zoals water, elektrisch en of gas, veroorzaakt door werk van derden.

Indien wij door overmacht gedwongen zijn een huurcontract te moeten annuleren, zijn wij op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal restitutie van het aan ons betaalde bedrag plaatsvinden, met aftrek van administratiekosten. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vakantieobject, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode ontstaat, door hem of zijn medebewoners. Dit wordt voor rekening van de huurder hersteld.

Bij tijd en wijl doen zich boerderijwerkzaamheden voor, deze werkzaamheden kunnen gevaar opleveren; denk hierbij bv. aan gras maaien, inkuilen, gras en maïs hakselen enz. Ook zijn er zelfrijdende voertuigen op ons erf, waar u rekening mee dient te houden. Het kan misschien ook het nodige lawaai geven, maar deze zijn nou eenmaal verbonden met het agrarische buitenleven. U kiest nu eenmaal voor een verblijf bij de boerderij.
Wij willen U er op wijzen dat U zelf verantwoordelijk bent voor Uw veiligheid en die van Uw kinderen.
Betreden van onze bedrijfsruimtes zijn voor eigen risico

5. Verblijf
Bij aankomst kan het vakantieobject over het algemeen na 15.00 uur worden betrokken. In de meeste gevallen dient het vóór 18.00 uur of 10.00 uur weer te zijn verlaten. Afwijkingen worden bij de boekingsbevestiging vermeld. Het vakantieobject mag niet door meer personen bewoond worden als schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar het recht u de toegang te ontzeggen, of 50,00 Euro per overtallig persoon per dag in rekening te brengen. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de eigenaar het recht u de verdere toegang tot het vakantieobject te weigeren of 30,00 Euro per dier in rekening te brengen . Voor linnengoed zoals thee- en handdoeken, enz. dient de huurder zelf zorg te dragen. Het beddengoed is een verplichte afname vanwege de hygiëne. Op de dag van vertrek dient het vakantieobject veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen onder anderen het volgende inhoudt: alles schoon afgewassen en terug in de kast, vuilniszakken in de container, koelkast leeg en schoon, de oven en het fornuis schoon, de vloer aangeveegd of gestofzuigd en alles weer op de plek terug zetten zoals bij aankomst. Schade aan woning en inventaris melden  en vergoeden voor hetgeen gebroken, beschadigd of vermist is.

6. Akkoord
Door betaling van het huurcontract/factuur gaat u akkoord met al onze huurvoorwaarden

7. Privacy policy

Vakantieboerderij Kraanswijk bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan Kraanswijk worden niet aan derden doorgegeven.

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van u nodig. Als u een informatie opvraagt of een boeking doet,  worden bijvoorbeeld uw (bedrijfs-) naam, e-mailadres, adres, woonplaats, telefoonnummer opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, bijvoorbeeld wanneer u heeft aangegeven dat u informatie per e-mail wilt ontvangen.